Fotograf: Victoria Edström

Kategori: RoRo

”Vi måste trygga kapaciteten”

Inom Stena RoRo ser man en ökad efterfrågan inom roro-sektorn samtidigt som utbudet på andrahandsmarknaden är minimalt.

Olof Berndtsson, vice vd på Stena RoRo, säger till Sjöfartstidningen att beslutet att hyra in tre fartyg från Godby Shipping till stor del handlar om att säkerställa tillgång på lämpligt tonnage.

– Jag skulle inte säga att vi hyr in dem på spekulation. Det handlar mer om att vi måste se till att vi har tillräckligt med kapacitet för att kunna möta den efterfrågan som finns och som vi ser framför oss. Vi ser att volymerna växer och vi behöver en viss kapacitet tillgänglig. Framfört allt på roro-sidan ser det väldigt bra ut just nu och därför så måste vi säkerställa vår kapacitet. Det finns egentligen ingenting att köpa på marknaden och det är en anledning till att vi väljer att chartra in istället. Det är en oerhört tight marknad, det finns inte något kvalitetstonnage som är till salu.

Inget beslut om sysselsättning

Olof Berndtsson säger att det inte är otänkbart att fartygen kommer att sysselsättas i Stena Lines trafik, men ingalunda säkert.

– Stena RoRo har två roller. Vi är dels fartygsägare, dels inhouse-brokers. När det gäller färjor och roro är det vi som gör alla fartygsaffärer inom Stenasfären. Det är inte otänkbart att fartygen sysselsätts i Stena Lines trafik men än så länge är det en Stena RoRo-affär och det är vi som sköter alla kontakter utåt.

Han ser emellertid att både Stena Line och andra kunder har ett allt större behov av roro-fartyg. Att sysselsättningen inte är klar i detta skede för fartygen ser han inte som ett problem, snarare en fördel.

– Det är vår styrka att vi har mellan 50 och 60 fartyg i flottan. Vi kan vänta med sådana beslut och optimera utefter var volymerna växer mest och vilka kunder som betalar bäst. Vi kan flytta fartyg både från Stena RoRo och Stena Line och även externt.

Många tänkbara sysselsättningar

Olof Berndtsson anser inte heller att användningsområdet begränsas speciellt mycket av att fartygen är renodlade roro-fartyg med plats för maximalt 12 chaufförer.

– Så som det ser ut idag så är det inte helt ovanligt att man har ett roro-fartyg som är ”sweeper” i tillägg i en ropax-trafik. Det finns ganska många tänkbara olika sysselsättningar för fartygen.

Någon ombyggnad eller anpassning av dem är heller inte aktuell – åtminstone inte i nuläget.

– Vi ser inget sådant behov just nu, men det är förstås inte helt ovanligt när det gäller roro-fartyg. I och med att det är time charter kommer allting sådant att göras i samarbete med Godby Shipping om det skulle bli aktuellt. De här fartygen är ganska flexibla och användbara på många linjer så det finns inga planer på någonting sådant.

Strategiskt viktigt

Dan Mikkola, vd för Godby Shipping, är nöjd att inleda ett samarbete med en stor och etablerad partner som Stena RoRo.

– Vi ser det som strategiskt väldigt viktigt att få en så stabil och långsiktigt stark kund som Stena för tre av våra fartyg.

Han säger att befraktningen även handlar om finansiering.

– Vi har ett finansieringsupplägg som tar slut och det ska antingen förnyas med befintliga finansiärer eller med någon ny finansiär. I vilket fall som helst så får man på dagens marknad inga vettiga villkor om man inte har ett långt avtal med en bra kund. Nu kan vi i lugn och ro göra omfinansieringen klar under hösten.

UPM och GNV

Misana och Misida går på sina ursprungliga certepartier för UPM. I juni 2013 gjordes en relet från UPM till Finnlines.

– Det är under det relet-avtalet som fartygen nu de facto trafikerar. Från vår synvinkel är det en TC till UPM plus relet till Finnlines. Det grundavtalet med UPM, och därmed även relet-avtalet med Finnlines, upphör i slutet av december 2015. Direkt i januari 2016 går Misana och Misida in i Stenas trafik, informerar Dan Mikkola.

Miranda går i trafik för GNV på Medelhavet till månadsskiftet september-oktober. Därefter går hon in i Stenas trafik. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Skoj att det verkar vända för RoRo. Det har ju sett tungt ut tidigare.

 • Anonymous

  tummen upp

 • Kalle Gombrii

  Bravo!

 • Peter Simolin

  Det var goda nyheter.

Artikeln är stängd för fler kommentarer