Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik | Ekonomi

”Vi är precis framför målsnöret”

Regeringen har lämnat över sin proposition om tonnageskattesystem till riksdagen. Pia Berglund på Svensk Sjöfart konstaterar att den efterlängtade skatten nu är närmare än någonsin.

– Vi är ödmjuka inför att vad som helst kan hända innan den går igenom. Men vi konstaterar samtidigt att vi aldrig har varit så här nära ett svenskt tonnageskattesystem. Vi är precis framför målsnöret, säger Pia Berglund, vd på föreningen Svensk Sjöfart till Sjöfartstidningen.

Under måndagen lämnade finansminister Magdalena Andersson över propositionen till riksdagen. Men innan riksdagen kan rösta om förslaget måste det godkännas av EU-kommissionen.

”Kämpat hårt”

– Vi har dock märkt att kansliet har kämpat hårt med att förbereda förslaget så att det verkligen ska godkännas även i Bryssel, säger Pia Berglund.

Tonnageskatten har utretts flera gånger och shippingbranschen har efterfrågat systemet i många år. Om allt går vägen är regeringens förslag att systemet träder i kraft 20 juli år.

– De håller sig till tidsramarna och det är viktigt. Vi har fyra till fem rederier som redan nu sitter och väntar på förslaget för att kunna sätta in sina fartyg i systemet, säger Pia Berglund.

Nybyggen aktuella för systemet

Vilka rederierna är vill hon inte specificera. Men diskussionerna som de för handlar om nybyggen med planerad leverans under 2016 eller början av 2017.

Just nu sitter Pia Berglund och hennes kollegor och läser igenom förslaget noggrant för att se om några förändringar har skett sedan förslaget presenterades i höstbudgeten förra året.

– Vi är generellt nöjda med förslaget, men vi har redan tidigare lyft fram några punkter som vi inte är så nöjda med, bland annat att det bara är vissa fartyg som är berättigade till tonnageskatten.

Visar intresse för branschen

För att ett fartyg ska kvalificera sig för tonnageskattesystemet får det tillbringa max 25 procent av tiden i svenska vatten.

– Vi är medvetna om problemen och har talat om de med politikerna. Men det viktigaste nu är att vi känner att de sliter för oss. En av de stora anledningarna när utflaggningarna började i stor skala var att politikerna visade ett ointresse för branschen. Men nu är det annorlunda, säger Pia Berglund.