Sampo i Kemi hamn.
VG-Shipping.

VG-Shipping bemannar Sampo

Kemi hamn i norra Bottenviken anlitar VG-Shipping inom Meriaura-gruppen för att bemanna turistattraktionen Sampo.

Relaterade artiklar

Hamnbolaget Port of Kemi Ltd har tecknat avtal med rederiet VG-Shipping Oy i Åbo om bemanning av isbrytaren Sampo. Fartyget utrangerades från den finländska isbrtytarflottan 1987 och har sedan 1988 tagit ut turister på issafari i norra Bottenviken. Sommartid agerar isbrytaren sevärdhet vid kaj i Kemi hamn.

180 passagerare

Sampo ägs av Port of Kemi och opereras av Kemi Tourism Ltd, som fortsättningsvis bemannar fartyget på intendentursidan. Isbrytaren har certifikat för cirka 180 passagerare. Årligen besöks Sampo av cirka 19.000 resenärer.

– VG-Shipping har även management för andra specialfartyg, bland andra havsforskningsfartyget Aranda och de sjömätningsfartyg som ägs av Meritaito. Turistisbrytaren Sampo passar väl in bland dessa, säger VG-Shippings sjöpersonalchef Eeva Karihaara.

Byggd 1960

Sampo var den tredje och sista enheten av Karhu-klass som byggdes i Helsingfors för dåtida Sjöfartsstyrelsen i Finland och levererades 1960. Av de övriga fartygen i serien existerar även Karhu från 1958 fortfarande. Hon såldes 1986 till Sovjetunionen och är numera den ryska isbrytaren Karu. Murtaja från 1959 skrotades 1986.