Vem köper skuldtyngda Gdynia-varvet?

Trots Gdynia-varvets svåra situation verkar ISD, ett polskt dotterbolag till ukrainska Donbaskoncernen – fortfarande vara intresserat av att köpa varvets aktier och Donbas representanter förhandlar med privatiseringsministeriet i Warszawa. Donbas har egna uppskattningar av storleken på varvets skuldbörda som sägs att vara större än vad som sägs från officiellt källor i Polen källor. De senare hävdar att skulderna är cirka PLN 515 miljoner, medan Donbas hävdar att det kan vara PLN 1,2 miljarder. Donbas har tidigare köpt fem procent av Gdansk Shipyards aktier. Köpet av varv i Gdansk och Gdynia skulle säkra försäljningen för några av Donbas stålverk, bl.a. i Czestochowa. Enligt nuvarande planer skall Gdynia Shipyard vara privatiserat före juni månads utgång i år. Det är tänkbart att även Rami Ungar – den israeliska redare som beställt en lång serie biltransportfartyg – återkommer med ett officiellt bud på varvet, trots att han offentligt har visat sitt missnöje polackernas sätt att sköta förhandlingarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.