Växande flotta ökar intäker och resultat för Concordia

Concordia Maritime rapporterar en nettoomsättning på 457,2 miljoner kronor och en vinst efter skatt på 62,9 miljoner för 2007, en ökning med 76 miljoner respektive 11 miljoner jämfört med 2006. Produkttanksegmentet (P-MAX-fartygen) bidrog med ett rörelseresultat på 85,7 miljoner medan stortank (V-MAX-fartygen) tyngde resultatet med en rörelseförlust på SEK 85,7 miljoner. I det senare ingår kostnader i samband med reduktionsväxel-haveriet på Stena Vision, tvisten med Halliburton i samband med en fartygsförsäljning samt extra försäkringskostnader vid anlöp i västafrikanska hamnar.Concordia tog leverans av två P-MAX-fartyg under året, men några ytterligare levereranser är inte planerade i år. De fyra kvarvarande enheterna i den serie på tio P-MAX-fartyg som rederiet har beställt levereras under 2009 och 2010.Concordia räknar med helårsresultat för 2008 på runt USD 11 miljoner före skatt.