Vattenfall köper fartyg från Britannia Bulk

Vattenfall Trading Service har köpt flera bogserbåtar och kolpråmar från konkursdrabbade Britannia Bulk PLC. Den 8 december kommer Vattenfall att ta över tre pushbogserare och fyra kolpråmar. Även de 36 sjömän som arbetat på fartygen kommer att tas över av Vattenfall. Bolaget har avtalat med Erria A/S för teknisk drift. Britannia Bulk-flottan har opererat i Östersjön och längs den tyska Nordsjökusten.