Vattenfall blir redare i Danmark

Svenska Vattenfall blir redare i Danmark. Rederiverksamheten är en del av köpet av det Danska energiföretaget Elsam som Vattenfall nu äger majoriteten av. En del av Elsam utgörs av två pushbogserare och sex kolpråmar. Flottan är nu delad så att nybildade danska företaget Vattenfall Danmark A/S äger bogseraren ”Joulius” och pråmarna ”Erik L”, ”Thorvald”, ”Willy” och ”Ejner”. Pråmarna har döpts om till ”Silur”, ”Trias”, ”Karbon” and ”Jura”.Den andra bogseraren behåller sitt namn och Fabricius Marine of Marstal kommer att ha management. Bogserana och påmanarna kommer även fortsättningsvis att transportera kol från Aabenraa till kraftstationerna i Odense, Studsrup och Aalborg samt importerad kol från polska hamnar.