Varvsolyckan i Norge krävde ett tredje dödsoffer

I måndags avled den tredje polske varvsarbetaren som skadades vid olyckan vid Havyard Leirvik den 16 februari. De tre ingick i en grupp av 30 inhyrda varvsarbetare från polska Genfer Lloyd i Szczecin och arbetade med svetsning i en tank när de drabbades av syrebrist. En omkom omedelbart och den andre inom ett dygn. Den tredje vårdades på sjukhus i Bergen. Enligt polsk press var de tre hemmahörande i Szczecinområdet.Olyckan skall undersökas av såväl norsk polis som polska åklagaremyndigheter och en kommission där Genfer Lloyd och det norska varvet är representerade har bildats. Enligt Genfer Lloyd hade samtliga arbetare i den polska gruppen genomgått nödvändig säkerhetsutbildning på polska.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.