Varvsflytt och större hamn i Falkenberg

Flytta Falkvarv till Lövstaviken. Då kan varvet växa samtidigt som hamnen får ytterligare uppställningsytor och kajplatser. Det är, enligt Hallands Nyheter, huvudförslaget i den utredning som förre hamnchefen i Göteborg, Werner Stoppenbach, gjort på uppdrag av kommunstyrelsen och som kommer att presenteras i morgon. Flytten av varvet innebär också att mark frigörs för bostäder i attraktiva lägen längs Ätran.