Vart femte bulkfartyg beställt på varv som inte finns

22 procent av torrbulkfartygen i den existerande orderboken har beställts vid varv som så sent som fram till förra året aldrig hade levererat ett fartyg. Analysföretaget Worldyards uppskattar att totalt omfattar orderboken torrbulkfartyg om 211,7 miljoner ton dödvikt och av dessa har 48 miljoner ton beställts vid de nya varven. Till orderboken skall läggas tankfartyg på 13 miljoner ton dödvikt som konverteras till torrbulk.Osäkerheten kring de nya varvens kapacitet och tillförlitlighet och den finansiella turbulensen, upp mot hälften av den rekordstora totala orderboken är inte finansierad ännu, gör att många beställningar förväntas bli kraftigt försenade kraftigt eller inte levereras alls. Enligt en del bedömare kan det röra sig om 20–30 procent av beställningarna som är i farozonen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.