Världssjöfarten kritisk mot avgiftshöjningar i Panamakanalen

International Chamber of Shipping har med stöd av sjöfartsorganisationerna Bimco, Intertanko och Intercargo skickat en starkt kritisk kommentar till Panama Canal Authority, PCA. Orsaken är myndighetens förslag till taxehöjningar för att finansiera utbyggnaden av kanalen. Enligt ICS innebär förslaget en avgiftshöjning på 26–34 procent över tre år, och över 10-procentiga årliga höjningar för containerfartyg och passagerarfartyg. Man accepterar differentierade avgifter baserade på fartygstyp och att man för stora passagerarfartyg tar ut en avgift per bädd, men man anser att höjningen skall spridas över minst sex år, och inte tre, för att den skall kunna absorberas av marknaden. Dessutom anser man att notistiden är för kort, bara tre månader för vissa fartygstyper och sex för andra.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.