Fotograf: Carolina Kihlström

Kategori: Miljö

Världsbäst inom sjöfartens klimatomställning

Rapporten Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden presenterades i dag, fredag, på ett seminarium i Stockholm, arrangerat av 2030-sekretariatet och Föreningen Svensk Sjöfart.

Den nya OECD-rapporten Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden, med OECD:s och ITF:s (International Transport Forum) sjöfartsexpert Olaf Merk som huvudförfattare, berömmer miljöarbetet inom den svenska sjöfarten. Enligt rapporten ligger den svenska sjöfartens klimatomställning i framkant jämfört med andra sjöfartsnationer.

CO2-fond

Slutsatserna från rapporten visar att samarbete, finansiering och regelverk är nyckelord och bidragande faktorer för den svenska sjöfartens unika klimatomställning. Nu är följande utmaning, enligt rapporten, att skala upp pågående initiativ, exempelvis med mer finansierings- och policystöd – både nationellt och globalt.

För att främja fortsatt kilmatomställning uppmanas regeringen att öka antalet finansiella verktyg och incitament, till exempel en CO2-fond enligt norsk NOx-modell. Att arbeta för en minskning av sjöfartens CO2-utsläpp kunde också vara en del av statliga Skeppshypoteks uppdrag vid finansiering av fartyg.

Uppmuntra samarbete

Vidare föreslås regeringen ändra beskattningssystemet så att det gynnar en minskning av CO2 inom sjöfarten. Minskade CO2-utsläpp kunde också vara kriterier vid offentlig upphandling av passagerartrafik inom skärgården.

Samarbetsplattformar som Zero Vision Tool borde stödas för att uppmuntra till samarbete mellan intressenter, framgår det också av rapporten. 

Sprid lärdom

– Lärdomar från Sverige bör spridas utanför landets gränser. Exempelvis kan både FN:s sjöfartsorganisation IMO och Östersjöländernas samarbetsorganisation Helcom vara plattformar där svensk expertis bör användas, säger Olaf Merk.

– Nu är vi i sjöfartsbranschen beredda att ta nästa steg mot fossilfrihet och branschorganisationen Svensk Sjöfart har sedan länge antagit en vision om noll utsläpp av CO2 till 2050. Vi stödjer flera av de förslag som rapporten presenterar och teknikomställning är en viktig del för att gå mot fossilfrihet, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

– På global nivå har jag inte alltid varit imponerad av sjöfartens klimat- och hållbarhetsarbete. Men i Sverige anslöt de sig på eget bevåg till 2030-arbetet och är en stark pådrivande kraft för fossilfrihet, så att sjövägen verkligen blir miljövägen, säger Mattias Goldmann, vd för 2030-sekretariatet och Fores.