Kategori: Kultur

Världens äldsta sjöfartstidning lämnar trycket

Lloyd´s List som inte bara är världens äldsta sjöfartstidning och en av världens äldsta fortfarande utgivna tidningar upphör med sin tryckta upplaga och satsar helt digitalt. Enligt Lloyd´s List har man undersökt och förberett detta steg under många år. Man säger också att i dag är det mindre än två procent av läsekretsen som enbart läser den tryckta upplagan.

1734 startade Edward Lloyd ”the list” på sitt kaffehus i London och fram till nu har över 60.000 nummer givits ut. Grunden för tidningen var det informationsbehov som de redare och försäkringsgivare hade när de träffades på kaffehuset för att diskutera affärer.

Den 20 december 2013 försvinner alltså tidningen i sin tryckta form och ersätts med digitala och mobila applikationer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.