Kategori: Miljö

Varför samarbetar ni för att skydda Östersjön?

Christian Ramberg, verkställande direktör vid Åbo hamn, om miljösamarbete med Stockholms hamnar.

– Det har sin grund i den gemensamma trafiken mellan Finland och Sverige. Den förutsätter att saker sköts på rätt sätt. I vår strategi ingår att arbeta för ett renare Östersjön och minska utsläppen i luften. Samarbetet passar jättebra in i detta.

Vilka konkreta åtgärder vidtar ni?

– Möjlighet att ta emot avfallsvatten eftersom det blir tvång för alla fartyg att lämna det i hamnarna. Vidare ska vi kunna förse fartyg med landansluten elström. Dessutom deltar vi i ett projekt för att bygga en LNG-tankningsmöjlighet för Viking Lines nybygge. Målsättningen är att man ska kunna tanka LNG både i Åbo och Stockholm.

Innebär allt detta stora kostnader?

– Det är svårt att säga vad det kommer att betyda exakt i euro, men enbart Viking Lines förberedelser uppgår till sju miljoner euro. Där ingår mycket annat än enbart LNG. Färjorna är redan anslutna till stadens avloppsnät, men för att kunna ta emot avfallsvatten från andra fartyg uppstår extra kostnader.

Vad kommer samarbetet att ge?

– Utbyte av information och erfarenheter. Stockholms hamnar har stora projekt på gång och vi räknar med att få ta del av deras erfarenheter. Vi har säkert också något som vi kan lära dem. Åbo hamn vill arbeta för ett renare hav och vi ser fram emot att kunna göra det tillsammans med Stockholms hamnar. Samarbetsavtalet är nytt för oss och är det första vi gjort med någon annan hamn.