Fotograf: Adam Bergman

Vår Donsötidning är ute!

DSM-tidningen har lämnat tryckpressarna!

På Donsö Shipping Meet (DSM19) ger vi åter ut en specialtidning på engelska som beskriver den svenska sjöfartsnäringen med fokus på miljösmarta lösningar och innovationer. 

I en stor enkät med Donsörederierna ger de sin syn på vad som gör Donsö till en så livskraftig och framgångsrik sjöfartsmiljö.

Dessutom belyser vi flera av branschens toppämnen och presenterar många av dem som deltar på DSM19.  

Tidningen kan laddas ned som pdf på denna länk