Fotograf: Gustav Röriksson

Kategori: Arbetsmarknad

”Var är studenterna?”

Det var frågan bland många utställare på Chalmers sjösektions studentevenemang Sjölog igår. Publiken var glesare än vanligt bland montrarna och de som lyste mest med sin frånvaro var just studenterna.

Antalet utställare på årets upplaga av Sjölog var 73, vilket är ett normalt antal sett över de senaste åren. Dock var de flesta utställare som Sjöfartstidningen talade med under mässan ense om att det var betydligt färre besökare i år. Flera av dem uttryckte missnöje över bristen på respons.

Dagens hjälte

Christian Rehnholm, som går andra året på Sjöfart och logistik, utgjorde i år hela arrangörstruppen, vilken normalt består av betydligt fler studenter. Han hyllades vederbörligen för sin hjälteinsats under kvällens arrangemang.

Han bekräftar för Sjöfartstidningen att det inte har varit lätt att få igång engagemanget bland studenterna. Han delar bilden att det kom alltför få till mässan.

Vad skulle du önska inför nästa års Sjölog?

– Större engagemang från studenterna. Man gör ju det här för dem, roddar och lägger ned alla timmar.

Viktigast att synas

När han får frågan om vad man då kan göra för att åstadkomma mer engagemang berättar han som exempel att Sjöbefälsföreningen har instiftat ett stipendium som belöning till dem som ingår i arrangörstruppen.

– Det är ju en morot. Det var första året de gjorde detta.

Han återkommer flera gånger till att det viktigaste av allt, och den stora utmaningen, är att Sjölog syns mycket så att studenterna förstår hur viktigt det är att närvara och engagera sig.

– När jag själv gick i ettan hade vi Martin Larsson under våra första kurser. Han var mycket för det här med Sjölog och pushade jättemycket för att vi skulle gå dit och träffa folk.

Borde det vara obligatorisk närvaro för studenterna?

– Ja, det skulle vara jättebra.

Vill ha commitment

Berit Blomqvist är vd för Sveriges Skeppsmäklareförening, vars medlemsföretag varje år har många montrar på mässan. Hon har dessutom under åren ofta fungerat som bollplank och stöttepelare för studenterna i arrangörstruppen.

– Det enda jag var missnöjd med var att det var så lite studenter och det måste de göra någonting åt. Jag vill ha ett commitment från studenterna nästa år innan vi bestämmer oss för att vara med. Det är ju inte för att vi utställare ska träffa varandra som vi är där.

Uppmanar till dialog

Hon nämner flera teorier om vad det kan bero på att studenterna inte prioriterar att närvara men hon vill framför allt ha en direkt dialog med dem och uppmanar därför alla studenter som har tankar om Sjölog att höra av sig till henne.

– Jag skulle verkligen vilja veta varför inte alla kommer och lägger den dagen där för att ta reda på vilka arbetsgivare de tycker att de skulle vara värt att arbeta hos. Gör vi någonting fel? Då kanske de ska tala om det för oss utställare. Vi kan ta till oss och göra förbättringar från vårt håll också.

All time low

Hon noterar att det bland sponsorer och utställare finns representanter från alla nivåer, även den högsta, som lägger sin dyrbara tid på evenemanget.

– Och så är det studenter som tar sovmorgon? Eller ser det som en ledig dag?

Hon betonar att Christian Rehnholm verkligen har gjort en fantastisk insats men att det så klart inte räcker att en person gör allt arbete.

– Och vi hade så många fina samtal med studenter i våra montrar, så ingen skugga över dem som var där. Men det var all time low när det gäller studentengagemang.

Hon säger att det vore bra om representanter från branschen kommer till studenterna i början av deras utbildning och pratar om Sjölog.

– Och så funderar jag på om arrangörerna inte skulle ha nytta av att vi skapar någon form av branschråd, med huvudsponsorerna och några till, som kan stötta på ett mer formaliserat sätt, säger Berit Blomqvist.