Vänersjöfarten tappade tio procent

Sjöfarten på Vänern minskade med tio procent 2004 jämfört med 2003 och orsaken var inte ett minskat transportbehov. Framför allt berodde nedgången på svårigheter att få tag i tonnage och kraftigt höjda fraktpriser till sjöss, vilket innebar att gods fördes över till järnväg och lastbil. – Fartyg som normalt opererar här sökte sig under förra året ned till södra Europa där efterfrågan ökade kraftigt, säger Vänerhamns vd Greg Campbell till SST. Tonnagebristen innebar att fraktraterna i Vänertrafiken steg kraftigt. – Raterna fördubblades över sommaren, säger Greg Campbell. För Vänerhamn AB innebar den minskade sjötrafiken 10 miljoner kronor i lägre intäkter 2004 jämfört med 2003.