Vänern-”Allora” fast igen

Den Hondurasflaggade rostholken ”Allora” fortsätter att segla i nordeuropeiska vatten. I november förra året gick hon på grund i Vänern efter att befälhavaren hade somnat. Året innan hade hon fått nyttjandeförbud i Trollhättan, bl.a. för att hon saknade ankare. Nu har fartyget fått nyttjandeförbud igen, denna gång i Szczecin i Polen. Orsakerna var bl.a. ett smutsigt maskinrum och felaktiga eller utgångna certifikat. Det är femte gången sedan 2004 och sjunde gången sedan 1999 som hamnstatsmyndigheter i europeiska hamnar belagt det 42 år gamla fartyget med nyttjandeförbud. ”Allora” var enligt den svenska sjöfartsinspektionen i mycket dålig strukturell kondition när hon skulle bärgas efter grundstötningen i Vänern. När olyckan inträffade hade de två navigatörerna gått vakt om vakt i sextimmarspass i sex månader.Fartyget har ett brutto på 517, men tillåts av sin flaggstat att segla på sitt gamla mätbrev där bruttot är 252, vilket bl.a. innebär att hon inte behöver någon AIS-transponder. ”Alloras” registrerade ägare är Mine Trading & Shipping i Honduras, men uppges vara opererad av ett företag i Lithauen. Hon är klassad av Honduras Int. Surveying Inspection Bureau.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.