Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Ekonomi | RoRo

Välgörenhet på Sjöfartens dag

Löpning, auktion och seminarier före och under eventet på årets upplaga av Sjöfartens dag i Mariehamn.

Sjöfartens dag, som i år arrangerades den 9 maj, har med undantag för ett år arrangerats årligen i Mariehamn sedan 2001 och har med åren vuxit till ett betydande sjöfartsevent.

– Första gången hade vi 15 utställare. Nu hade vi 111 utställare och över 1.000 besökare varav 700 registrerade, säger Eva Mikkola-Karlström till Sjöfartstidningen.

Världspremiär

Eventet arrangeras av Ålands Sjöfart i samarbete med Ålands landskapsregering, Alandia och DNV GL.

Eva Mikkola-Karlström, som är ordförande i förbundet Ålands Sjöfart och även vice vd för rederiet Godby Shipping, har ansvarat för arrangemanget ända sedan starten.

Den 8 maj, dagen före Sjöfartens dag var det dessutom något som Eva Mikkola-Karlström beskriver som världspremiär för Mercy Ships Race, där 330 personer deltog genom att löpa eller promenera fem eller tio kilometer. Hela deltagaravgiften om 50 euro per person gick till Mercy Ships.

– Det var kanonlyckat. Man vet ju aldrig hur mycket folk som kommer när man ordnar någonting första gången. Personligen tänkte jag att kommer det mellan 30 och 50 personer då tycker jag att det är bra när man ordnar det första gången. Det var 330 personer så det var långt över förväntan, säger Eva Mikkola-Karlström.

Dessutom arrangerades en välgörenhetsauktion av Mercy Ships i utställarområdet i slutet av Sjöfartens dag med Jörgen Pettersson, journalist och publisher av tidningen Ålands Sjöfart, som auktionsmäklare.

Välgörenhetsauktion

– Det kändes som att det under hela Sjöfartens dag var en positiv och varm stämning. Jag tror att det var lyckat med racet och sammankomsterna. Det blev en snackis branschen och en dörröppnare att prata med folk som deltagit. Det gjorde det lättare för folk att ta kontakt med varandra, säger Eva Mikkola-Karlström, som är uppenbart nöjd när hon pustar ut efter en hektisk men lyckad Sjöfartens dag.

Nytt med finansiering

– På själva dagen försöker vi hitta intressanta vinklingar och bra föreläsare. Det känns som att vi har lyckats och det är tack vare att vi samarbetar med Landskapsregeringen, Alandia, DNV GL och dessutom Wärtsilä som är med.

En nyhet i år var Ship Finance-seminariet som lockade betydligt fler än väntat.

– Det tyder på ett stort intresse även om det är ett block som intresserar en smal nisch. Om jag byter hatt och talar för Godby Shipping så är det alltid intressant för oss att träffa och prata med banker och potentiella finansiärer, för vi vill ju bygga fartyg.

IMO-höjdare

På det sjöfartspolitiska seminariet talade bland andra Frederick J Kenney, Director, Legal Affairs and External Relations Division i IMO. Han redogjorde för vad som är på gång inom IMO och kommenterade även open loop-skrubbrar.

– EU föreslår inte ett förbud av open loop skrubbrar, man vill endast att man börjar diskutera detta. IMO har aldrig förbjudit någon utrustning utan någon form av grandfathering. IMO:s position kvarstår att globala regler som implementeras enhetligt är den bästa vägen att gå. Lokala eller regionala aktioner som är inkonsekventa eller kan förorsaka motsägelser till IMO:s regelverk borde undvikas. 

Projekt Greta

En nyhet offentliggjordes på seminariet RoRo & Pax. Jörgen Mansnerus, VP Marine Management på Spliethoff-ägda Bore, berättade om ett nytt projekt Greta, där man tillsammans med en partner undersöker möjligheten att alstra elkraft ombord med hjälp av vindturbiner. Han sa också att erfarenheterna från rotorseglen från Norsepower på roro-fartyget Estraden är goda och att nettoförbrukningen av bunker under testperioden i genomsnitt har minskat med drygt sex procent.

Guldmedalj

Till de sista punkterna på programmet hörde utdelning av den finländska rederiföreningen Rederierna i Finlands guldmedaljer till ombordanställda. Guldmedaljerna beviljas på rederiernas proposition till sjöfarare med minst tjugo års föredömlig tjänstgöring inom den utrikesgående handelsflottan.

Med guldmedalj belönades även Olof Widén, senior advisor och tidigare mångårig vd för Rederierna i Finland, som uppskattning för hans värdefulla arbete inom näringen. Han avgår med pension i höst.

– Han är en väldigt uppskattad och erfaren expert både nationellt och internationellt och han har befrämjat rederinäringen och arbetsgemenskapen med sin gedigna kunskap och erfarenhet, sa föreningens ordförande Tapani Voionmaa under ceremonin.