Utsläppen på Finska viken innehåller tjockolja

En analys av oljan från utsläppen vid Vaindloo och Pärispea tyder preliminärt på att båda består av tunga oljeprodukter. Den estniska gränsbevakningen har förhandlat med Finlands miljöcentral om att få två finska oljesaneringsfartyg till området för att inleda oljesanering genast när isförhållandena tillåter.Huruvida det estniska sjöfartsverkets ”EVA 316” kan delta i oljesaneringen beror på om tillverkaren av saneringsutrustningen ger klartecken för att använda den under rådande isförhållanden. Området övervakas av estniska och finska miljöövervakningsflygplan.