Utredningen av Bourbon Dolphin börjar på fredag

På fredag påbörjar norsk domstol utredningen av Bourbon Dolphin som kapsejsade och sjönk 75 nautiska mil nordväst om Shetland. En utredning som offshoreindustrin följer med stort intresse. Den norska regeringen kommer inom kort att tillsätta en permanent statlig haverikommission för att utreda sjöolyckor. Branschen hoppas att utredningen kommer att visa exakt vad som hände. Enligt Havila Shippings VD, Njål Sævik, hoppas industrin på att ny kunskap kommer fram som kan bidra till att förbättra säkerheten på både befintliga och kommande fartyg.