Utfasning hot mot miljön och asiatiska arbetare

IMO och EU har lyckats snabba på utfasningen av enkelskrovs tankfartyg men man har inte gjort något för att förhindra negativa konsekvenser för miljön och arbetarna på upphuggningsvarven i Asien. Den kritiken lyfts fram av Greenpeace som hävdar att mer än 2.000 tankfartyg kommer att skrotas under de kommande fem åren. Organisationen anser att enligt FN:s Basel-konvention är fartyg som skall huggas upp miljöfarligt avfall och dessa får då inte exporteras från OECD-länder till icke-OECD-länder. Man kräver också att EU stoppar all export av miljöfarligt avfall till stränderna vid upphuggningsvarven. Man säger också att EU måste bekämpa bristen på transparens inom sjöfarten och ta fram en lista på samtliga tankfartyg som skall fasas ut och som är kontrollerade inom EU.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.