USA varnar för falsk sjöövervakning i Mellanöstern

Amerikanska Office of Naval Intelligence, ONI, varnar för att falska källor försöker få information om fartyg i Oman-bukten, Hormuzsundet och Persiska Viken, skriver Lloyd’s List. I åtminstone ett fall har ett fartyg blivit uppkallad av någon som uppgett sig vara från ett fartyg som i själva verket fanns i helt andra vatten. Denne någon begärde uppgifter om besättningen och befälhavarens namn.ONI säger att man inte kan avgöra om samtalet kom från ett fartyg eller från land, men uppmanar alla att vara försiktiga med att svara på den här typen av samtal.