USA och Kanada vill införa ECA

USA och Kanada vill att större delen av ländernas kuststräckor blir Emission Control Area, ECA, där begränsningar för utsläpp av NOx, SOx och partiklar, PM, sker på samma sätt som i SECA-området i Nordsjön och Östersjön. Noterbart är att kuststräckan genom Arktis i Alaska och norra Kanada inte finns med i de båda ländernas förslag, som lämnats in till IMO:s Marine Environmental Protection Committee som håller sitt 59:e möte (MEPC 59) i juli i år. Medlemsstaterna kan sedan rösta om förslaget på MEPC 60 nästa vår och ECA kan då börja gälla tidigast i augusti 2012.Staterna beräknar att det skulle kosta USD 3,2 miljarder att genomföra förslaget men att det genom minskade utsläpp av NOx, SOx och PM kan rädda 8.300 liv och minska luftvägsbesvär för över tre miljoner människor årligen. Kustområden men också nationalparker så långt från havet som the Great Smokey Mountains i Tennessee och Grand Canyon i Arizona skulle få klart förbättrad luftkvalitet.