Uppskjuten försäljning av polska varv efter avbruten affär

EU-kommissionen har godkänt en förlängning av tidsplanen för försäljningsprocessen av tillgångarna på skeppsvarven i Gdansk och Gdynia. Den polska staten har nu tid till årsskiftet för att hitta nya intressenter sedan en köpare i Qatar backat ur, trots förlust av en handpenning på EUR åtta miljoner.Enligt det polska finansministeriet finns det intresse i marknaden, men det blir inte lätt. – Vi inser att det kommer att bli svårt, och när vi ser tyska varv gå i konkurs runt oss så tyder det på att det blir en tuff marknad att sälja i, säger finansministeriets Maciej Wewiór till Lloyd’s List.