Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Säkerhet

Uppdaterade anvisningar för cybersäkerhet

Flera sjöfartsorganisationer har i samarbete publicerat den andra upplagan av riktlinjer för informations- och cybersäkerhet på fartyg.

Sjöfarten har nu fått en uppdaterad upplaga av The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships. Publikationen innehåller praktiska råd i anknytning till IT-säkerhet på fartyg och har sammanställts av ett konsortium som leds av BIMCO och även omfattar Cruise Lines International Association (CLIA), International Chamber of Shipping (ICS), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), International Union of Maritime Insurance (IUMI) och Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

Försäkringsfrågor

Den nya upplagan innehåller bland annat information om försäkringsfrågor och hur man effektivt segregerar nätverk samt även nya praktiska råd om hur man hanterar ship to shore-gränssnitt, cybersäkerhet när fartyget ligger i hamn eller vid kommunikation med land.

The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships har också anpassats till rekommendationerna i IMO:s Guidelines on cyber risk management som antogs i juni 2017.

Hett ämne

– Cybersäkerhet är verkligen ett hett ämne för oss alla nu och den senaste guiden innehåller värdefull information. Den tillämpar ett riskbaserat tillvägagångssätt för alla områden som berörs och understryker hur en persons oavsiktliga handlingar kan exponera deras organisation, kommenterar Angus Frew, vd och generalsekreterare för BIMCO i ett pressmeddelande.

Han uppmanar alla inom sjöfarten att ladda ner den kostnadsfria publikationen och att vara medveten om vilka risker cyberkriminalitet kan innebära för rederiers fartyg och verksamhet.

– Okunnighet är inte längre ett alternativ, som vi alla snabbt börjar inse.

The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships kan laddas ner med denna länk.