UPM förlänger kontrakt med Godby Shipping

Det åländska rederiet Godby Shipping och det finländska skogsföretaget UPM:s transportenhet UPM-Kymmene Seaways har avtalat om förlängda tidsbefraktningsavtal för roro-fartygen Mistral och Miranda. Inklusive optioner kommer fartygen att gå i trafik för UPM-Kymmene Seaways fram till slutet av 2013. UPM-Kymmene Seaways tidsbefraktar också Godby Shippings roro-fartyg Misana, Misida, Midas och Mimer.t