Undersökning av den psykosociala arbetsmiljön till sjöss

I mars startar det danska Center for det Maritime Sundhesvaesen en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön för styrmän på danska fartyg. Tillsammans med Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg ska en studie genomföras där styrmän får svara på frågor om hur de upplever sin möjlighet för personlig utveckling, inflytande och sin relation med kollegor och chefer. För att kunna jämföra svaren har man använt samma frågebatteri som Arbetsmiljøinstituttet tidigare ställt i en större undersökning av landbaserad personal. Resultatet av undersökningen väntas presenteras i slutet av året.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.