Umeå Hamn slår rekord för femte året i rad

För femte året i rad slår Umeå Hamn rekord i mängden hanterat gods. Totalt hanterades 2,2 miljoner ton i hamnen. Jämfört med 2005 är ökningen 6,2 procent. Störst ökning i godsvolym stod färjan Vasa för, 32,7 procent. Även containerhanteringen ökade rejält med 25 procent, cementhanteringen gick upp med 23 procent 2006 och sågade trävaror, som är ett stort godsslag i hamnen, ökade med i sammanhanget blygsamma 5,5 procent.Det totala värdet på godset som passerar Umeå Hamn var omkring 12,5 miljarder kronor och 950 fartyg anlöpte hamnen under året.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.