UECC öppnar kontor i Piraeus och Bryssel

Norska United European Car Carriers, UECC, öppnar marknadskontor i Piraeus och Bryssel. Anledningen är en ökad efterfrågan på skeppningar på de östeuropeiska och ryska marknaderna. Rederiet vill komma åt biltransporter från Östeuropa genom grekiska kontakter. Brysselkontoret skall hålla i kontakterna med de japanska biltillverkarnas Europakontor. UECC ägs till lika delar av Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) i Tokyo, ett av världens största rederier, samt Walleniusrederierna i Stockholm. UECC har 14 renodlade biltransportfartyg och två ro-ro-fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.