Den andra av tre PCTC för UECC har sjösatts i Kina.

Fotograf: UECC

Kategori: Skeppsbyggnad | RoRo

UECC-fartyg sjösatt

Biltransportrederiet UECC, som ägs till hälften av Wallenius, har sjösatt sin andra LNG-batterihybrid i en serie på tre.

Sjösättningen av nybygge H2664 ägde rum på Jiangnan Shipyard i Shanghai, Kina. Leverans av seriens första fartyg planeras ske under hösten 2021 medan de två följande planeras bli färdigställda under första halvåret 2022.

Peak shaving

Biltransportfartygen utrustas med dual fuel-maskin. Batterierna laddas av axelgeneratorn under gång och därmed kan fartyget använda sin bogpropeller enbart med energi från batterierna vid manövrering i hamn. Batterierna reducerar också utsläppen genom peak shaving.

UECC uppger att maskinerilösningen innebär att utsläppen av CO2 reduceras med omkring 25 procent, SOx och partiklar med 90 procent och NOx med 85 procent. Fartygen i serien uppfyller också kraven IMO Tier III för reducerade utsläpp av NOx.