Tysk-dansk enighet om att sälja Scandlines

Efter flera års oenighet verkar det nu som att Tysklands och Danmarks transportministrar är överens om att sälja eller privatisera Scandlines, som ägs av de bägge länderna på 50/50-basis. Manfred Stolpe, transportminister i den nybildade tyska regeringen, har skrivit under det intentionsavtal om försäljning som Danmark sedan tidigare undertecknat. Från tysk sida kräver man att de tyskar som är anställda skall få behålla jobben oavsett vem som blir ny ägare.