Två svenska nyttjandeförbud hittills i år

Två mindre svenska fartyg har fått nyttjandeförbud i år efter hamnstatskontroller i Norge. Det gäller bogserbåten Frigga som blev liggande i Bergen i sex dagar samt bunkerfartyget Fram på 215 ton dödvikt som kvarhölls ett dygn i Porsgrunn. I båda fallen rörde det sig om behörighetsbevis som gått ut. Under perioden januari till april har 121 hamnstatskontroller utförts på svenska fartyg inom Paris MOU-regionen. Under samma period genomförde sjöfartsinspektionen 257 hamnstatskontroller på utländska fartyg i svenska hamnar. Tre fartyg kvarhölls.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.