Två nya i SARF:s styrelse

Vid Sjöfartens Arbetsgivareförbunds, SARF, årsstämma den 22 april omvaldes Per Croner, Wallenius Marine som ordförande med Christer Bruzelius, Finnlines Ship Management samt Peter Jeppson, som 1:e respektive 2:e vice ordförande. Pieter Sprangers, Wallenius Marine, avgick från styrelsen men kvarstår i förhandlingsdelegationen. Nya i styrelsen är Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland och Björn Petrusson, DFDS Tor Line. Omvalda ledamöter är Lars Andersson, Sjöfartens Arbetsgivareförbund; Jonas Backman, Sirius Rederi AB; Jan Hanses, Viking Rederi AB; Balder Hansson, Rederi AB Transatlantic; Dan Sten Olsson, Stena AB och Robert Åkerlund, Stena Line Scandinavia AB.