Två av elva kvarhållna fartyg i USA norska

Kemtankern Sichem Eva, 14.485 dwt och byggd 1989, som ägs och opereras av norska Eitzenkoncernen kvarhölls efter en hamnstatskontroll i Almeda, Kalifornien, den 11 januari. Rör från ballasttankarna hade läckande glasfiberlagningar, besättningen klarade inte av vare sig brandövningar eller livbåtsövningar och styrbords livbåt gick inte att sjösätta.Den 6 januari fick fartyget 19 anmärkningar i hamnstatskontroll i San Francisco, tvärs över bukten från Almeda. Anmärkningarna gällde allt från ledningen ombord, övningar, brandskydd, ballastpumpar, belysning, förtöjningsutrustning och levnadsförhållanden ombord. Sichem Eva har det senaste året fått långa rader med anmärkningar vid hamnstatskontroller utförda såväl i USA som i Europa.Även bilfraktfartyget Hyundai No. 206 som kontrolleras av Wilh. Wilhelmsen hamnade på US Coast Guards lista över de elva fartyg som fastnat i hamnstatskontroller under januari månad eftersom räddningsbåten inte kunde sjösättas på ett säkert sätt när en vajer brast till två tredjedelar.