Tusentals vinkade av ”Stena Arctica”

När den svenskflaggade handelsflottans största fartyg, ”Stena Arctica”, lämnade hemmahamnen Göteborg i lördags blev hon avvinkad av cirka 8.000 göteborgare på festplatsen vid Amerikaskjulet och några tusen till längs kajerna och ut mot Röda Sten. Första resan blev kort med Fredericia i Danmark som destination för lastning av olja till Göteborg. Senare sätts hon, tillsammans med sitt ryska systerfartyg ”SCF Baltica”, in i trafiken med rysk olja från Finska viken, huvudsakligen till kontinenten.