Tungt halvår för SRAB

Rederiet SRAB gjorde första halvåret i år ett resultat efter skatt på –50,2 miljoner kronor jämfört med –1,6 miljoner förra året.Rörelseresultatet uppgick till –31,6 miljoner och det resultatet belastas med kostnader på drygt 33 miljoner till följd av annulleringen av tre nybyggnadskontrakt som gjordes i våras. I mars kolliderade tankfartyget Nordic Glory i Alexandria, reparationer och förlorad intjäning uppgick till två miljoner. I maj havererade en växel på tankfartyget Nordic Victory, förlorade intäkter och kostnader uppgick till 1,5 miljoner. Sammanlagt var fartygen offhire under 23 dagar.”Förlusten vid annulleringen av fartygskontrakten ledde till att mer än 50 procent av bolagets aktiekapital var förbrukat. Vid kontrollstämma som sammanföll med årsstämman beslöts att bolaget inte skulle träda i likvidation”, skriver SRAB i sin halvårsrapport.Bolagsstyrelsen har godkänt en plan för finansiell rekonstruktion, i den föreslås två riktade emissioner om 35 respektive 28 miljoner. Tecknas dessa båda emissioner har SRAB sedan hösten 2006 gjort sammanlagt fem nyemissioner till ett samlat värde av 173,5 miljoner.Nettoomsättningen ökade första halvåret 2009 till 44,2 miljoner jämfört med 40,9 miljoner förra året. Ökningen förklaras med bra kontrakt för tankfartygen och en starkare dollarkurs.”Driftskostnaden för fartygen har sakta minskat under perioden medan bemanningskostnaden fortsatt ligger på en alldeles för hög nivå. De höga bemanningskostnaderna förklaras av fortsatt stor brist på sjöfolk i kombination med en stark dollar. Lönekostnader erlägges i dollar.”Två av SRAB:s delägda torrlastfartyg av ”river sea”-typ ligger upplagda sedan de återlevererats från timecharter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.