Kategori: Politik

Tung Borg hindrar utveckling

Att finansminister Anders Borg är den, möjligen med undantag för statsministern, tyngsta ministern i regeringen är allom bekant. Att han dessutom av någon anledning har ett horn i sidan till den svenska sjöfartsnäringen är också uppenbart.

Under mer än en mandatperiod har han vägrat att införa den tonnageskatt som såväl den svenska sjöfartsnäringen som en enig riksdag kräver. I en artikel i GP den 26/2 hävdar Anders Borg att införandet av en tonnageskatt skulle öka på utflaggningen av fartyg. Det här är ett uttalande som är lindrigt uttryckt förvånande, och som gör att man kan undra varifrån Anders Borg får sina eventuella kunskaper om svensk sjöfart. Utflaggningen av fartyg från det svenska skeppsregistret sker nu snabbt. Den har redan lett till att den svenskflaggade handelsflottan i internationell trafik är historiskt liten, och utan åtgärder kommer denna exodus att fortsätta med oförminskad kraft. De skäl för utflaggning som redan finns räcker med råge, så hur införandet av tonnageskatten skulle kunna skynda på detta ytterligare är en gåta.

 

Anders Borg har inte bara åsikter om företagsbeskattningen för svenska rederier. Vid ett flertal tillfällen har han hävdat att svenska rederier är skattemässigt mycket gynnade och då inte minst lyft fram sjöfartsstödet.

För ett tag sedan varslade Marin Mätteknik, MMT, personal på sina sjömätningsfartyg på grund av uteblivet sjöfartsstöd. Detta fick fart på infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som snabbt satte igång arbetet för att se till att också MMT skulle omfattas av reglerna för stödet. Efter någon månad hade hon dock tvärvänt. I ett brev till MMT:s vd Ola Oskarsson skriver hon att hon tar företagets ”oro på allvar” men framhåller att regeringen måste följa riktlinjerna för sjöfartsstöd: ”riktlinjerna är tydliga då det uttryckligen står att de avser transport av passagerare eller gods till sjöss … att inbegripa fartyg som har annan verksamhet än den stödberättigande fartygskategorin synes svårt utan att gå ut-över riktlinjernas gränser”.

Det märkliga är att det kan man uppenbarligen i andra EU-länder eftersom MMT konkurrerar med andra europeiska företag som har stöd i enlighet med riktlinjerna och där stödåtgärderna har godkänts av EU. Hade regeringen velat hade man kunnat ge MMT samma förutsättningar som företagets utländska konkurrenter har. Det vill man alltså inte. MMT är ett snabbt växande företag verksamt inom en marknad med stor framtidspotential. Det är en högtekologisk, kunskapsdriven och kompetenstung verksamhet som är av stor betydelse inte minst inom miljö- och energiområdena. Nyligen blev Ola Oskarsson också utsedd till årets entreprenör i Sverige. Detta är tydligen något som den svenska regeringen inte vill se under svensk flagg.

Man kan fråga sig varför och man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att anta att näringsdepartementet fått sig en åthutning av finansdepartementet. Nu ser det alltså ut som om frågor som rör den svenska sjöfartens näringsförutsättningar har lyfts från näringsdepartementet till finansdepartementet. Det verkar också ha skett andra rockader på sjöfartens område inom regeringen.

 

Sveriges Redareförening har frågat regeringen om möjligheterna att sätta ombord svensk militär på svenska fartyg när de passerar genom piratfarvatten. För rederierna är detta ur många aspekter en bättre lösning än beväpnade civila vakter. Näringsdepartementet bad då försvarsdepartementet utreda om det går att ha svensk militär på de svenska fartygen. På detta departement var man dock snabb med att skyffla tillbaka frågan.

– Vi konstaterar att redareföreningens begäran är en fråga för näringsdepartementet. Så det finns ingen koppling till försvarsdepartementet, säger Mikael Östlund, pressekreterare hos Sten Tolgfors, i en intervju med realtid.se.

Ett svenskflaggat fartyg är svenskt territorium. Det är nog tämligen unikt i världen att ansvaret för det militära försvaret av en del av ett land ligger hos landets näringsdepartement. Nu är det väl inte ett särskilt stort problem. Antalet svenskflaggade fartyg som passerar förbi Somalia är litet, och med den politik som den svenska regeringen för så lär de snart kunna räknas på ena handens tumme.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.