Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik | Ekonomi

”TTIP är stenkört”

Donald Trumps seger i presidentvalet överraskade många och kan få konsekvenser för flera branscher – så även för sjöfarten.  

Donald Trump har under valrörelsen berört USA:s handelsavtal vid ett flertal gånger. Bland annat har han sagt att han tänker riva upp NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko om han blir president.

– Om han gör det eller inte ska det inte ha någon direkt påverkan på svensk sjöfart, säger Christopher Pålsson, vd på sjöfartsanalysföretaget Maritime-insight/Lloyd’s List Intelligence i Göteborg, men slänger ändå iväg en brasklapp:

– Men vi har några rederier som är verksamma på oljesidan där borta, bland annat Laurin och Stena. Och detta kan påverka dem genom minskad handel. 

Höjda tullar

Enligt Christopher Pålsson har den blivande presidenten sagt att han tänker höja tullarna med upp till 35 procent. Men samtidigt, påpekar Pålsson, så är Kanada och Mexiko, i ton räknat, USA:s största handelspartners.

– Det man handlar med är huvudsakligen olja, gas, malm, skogsprodukter, spannmål, gödsel, stål, kemikalier och kol. Och Trump säger att han även ska stödja amerikansk energi- och gruvindustri. Och en stor del av USA:s produktion har sin avsättningsmarknad i just Kanada och Mexiko. Höjer han då tullarna åt ena hållet så är det klart att det även kommer höjda tullar åt det andra hållet. När den realismen sjunker in slutar det säkert bara med lite justeringar av NAFTA-avtalet eller kanske ett namnbyte för att kunna säga att man har gjort något. Jag tror inte att de tunga industrierna i USA skulle bli särskilt nöjda om avtalet rivs upp.

För tidskrävande

Christopher Pålsson tror också att det är för tidskrävande att riva upp NAFTA-avtalet. 

– Jämför med Brexit: hur mycket har skett sedan omröstningen? När Trump inser hur lång tid det tar så kommer nog intresset att svalna.

Vad gäller handelsavtalen med Kina så har Trump, enligt Christopher Pålsson, hotat med att höja tullarna med upp till 45 procent.

– Det som exporteras till Kina handlar bland annat om olja, kol, kemikalier och skogsprodukter. Det är varuområden som han samtidigt säger att han vill gynna, så det går inte riktigt ihop.

Värre för TTIP

Värre ser det ut för frihandelsavtalet TTIP mellan USA och Europa. Redan 2013 startade dessa förhandlingar, men något avslut är inte att förvänta sig, enligt Christopher Pålsson.

– TTIP är stenkört. Men det innebär ju egentligen inte något, utan det är status qou som vi har det nu. Man hoppades få ihop det innan presidentvalet, men det gick inte och får nog betraktas som dött. Eller så läggs det åtminstone på is i några år.   

”Faller tillbaka tiotals år”

Generellt sett är en ökad protektionism i USA negativ för handeln, enligt Pålsson.

– Man skulle kunna säga att det i stället gynnar shortsea-trafiken i Europa, men jag tror inte det eftersom vi i andra vågskålen får en avmattad konjunktur som jag tror slår hårdare.

Rikard Engström, vice vd på Svensk Sjöfart, tror att om Donald Trump genomför det han har sagt under valrörelsen så kommer det att påverka svensk sjöfart och hela världshandeln.

– Om USA skulle införa handelshinder så kanske andra länder hänger på och vi skulle plötsligt falla tillbaka tiotals år. Nu tror jag inte att allt det han har sagt kommer att genomföras, varken vad gäller frihandelsavtal eller att det blir en mur till Mexiko, i alla fall inte i så drastiska former. Sen har våra medlemmar i Svenskt Sjöfart ganska litet engagemang inom containertrafiken som är den sektor som främst skulle beröras, säger han och fortsätter.