Trygg-Hansa och Pohjola blir Codan

Codan har nu beslutat att bolagets marina verksamhet skall marknadsföras under ett och samma namn. Därmed försvinner namnen Trygg-Hansa och Pohjola och hela den nordiska sjöförsäkringsverksamheten kommer att bedrivas under namnet Codan Marine Services. I juni öppnas det nyas kontoret i Helsingfors som drivs av de tidigare Pohjola-anställda som följde med i affären när Codan/Trygg-Hansa köpte det finska sjöförsäkringsbolaget.