Tredubblad vinst för Limarko

Det litauiska rederiet Limarko Shipping Company redovisar en omsättning på EUR 19,2 miljoner och en vinst på EUR 3,6 miljoner under årets första nio månader. I jämförelse med samma period i fjol har omsättningen ökat med 46 procent, medan vinsten tredubblades. Rederiet förklarar bland annat resultatet med försäljningen av kylfartyget ”Seafrost”, som gav ett tillskott på LTL 6 miljoner (EUR 1,74 miljoner). Limarko Shipping Company har transporterat 391.000 ton under årets första nio månader, vilket är 85 procent mer än under motsvarande period i fjol. 59 procent var kyllaster och 41 procent var torrlaster. Rederiet planerar att investera cirka LTL 50 miljoner (EUR 14,5 miljoner) för att förnya flottan. I augusti förvärvades containerfartyget ”Serenada” (ex ”Friesedijk”), byggt 1999.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.