Treårigt löneavtal mellan Tallink och EMSA

Tallink och EMSA (Estonian Seamen’s Independent Union) har slutit löneavtal för tre år. Lönehöjningen blir på 25 procent från och med den 1 september och 9 respektive 6 procent under de två följande finansåren, vilka börjar den 1 september 2009 och 2010. För anställda med över 4 respektive 9 tjänsteår delas från och med våren 2009 ut tillägg på 5 respektive 9 procent. Inom vissa tekniska yrkeskategorier blir löneökningen större.Tallink Grupp uttrycker synpunkten att löneökningarna inte kommer att påverka rederiets resultat, eftersom bättre motiverade ombordanställda är en positiv faktor.EMSA:s styrelseordförande Kaia Vask säger till SST att trots att avtalet löper till den 31 augusti 2011 kommer nya förhandlingar att startas om inflationen inte hamnar inom prognosramen i juni 2010.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.