Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag | Ekonomi | Utbildning

Tre fick dela på stipendium

För tionde och sista gången har Kaj Rehnström-stipendiet delats ut, vilket skedde på årets SAI Executive Meeting.

Tre studenter fick i år dela på priset. Stefan Väre och Mathias Havedal från Handelshögskolan i Göteborg fick 5 000 kronor var för sin mastersuppsats om hur man tar fram underlag för beslutsfattande inom den maritima sektorn. Vidare belönades Erik Svensson med 10 000 kronor för forskning han bedrivit på Chalmers och som handlar om spelet bakom de omdiskuterade svavelreglerna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.