Tre stater till domstol för bristande avfallsmottagning

EU-kommissionen har nu tröttnat och drar Tyskland, Spanien och Estland inför EU-domstolen för att man inte har anordnat mottagning av avfall från fartyg på ett tillfredställande sätt. Polen och Malta riskerar också att hamna framför domarskranket. I deras fall gäller det att man inte har infört lagstiftning om sjötrafikövervakning på ett riktigt sätt.