Tre danska örlogsfartyg till Libanon

Danska folketinget har med stor majoritet röstat för att tre danska örlogsfartyg ansluts till den internationella militärstyrkan i Libanon. Danmark skickar korvetten ”Peder Tordenskiold” samt två bevakningsfartyg av Standardflex-klassen, ”Ravnen” och ”Glenten”. Alla tre har redan avseglat från bashamnen i Korsør till Wilhelmshafen där de ansluter till enheter från tyska marinen som leder den sjöoperativa verksamheten i den internationella styrkan. Danmark har visserligen inte fått någon officiell begäran om att ställa fartygen till förfogande ännu, men denna väntas inom kort. Örlogsfartygens huvuduppgift blir att förhindra vapensmuggling genom libanesiska hamnar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.