Tre danska korvetter går i pension

Den danska marinen tar de tre korvetterna ur Niels Juel-klassen ur tjänst efter nästan 30 år. De tre korvetterna är Niels Juel, byggd 1979, Olfert Fischer, byggd 1981 och Peter Tordenskiold, byggd 1982. Niels Juel har inte nyttjats på flera år, medan systerfartygen var i drift fram tills förra veckan. Fartygen kommer att ersättas av tre Ivar Huitfedlt-klass fregatter som för närvarande byggs vid Odense Steel Shipyard. Fartygen kommer att levereras 2010, 2011 och 2012. Korvetterna i Niels Juel-klassen byggdes vid Aalborg Værft.