Fotograf: Pixabay

Transportstyrelsen dröjer med fakturorna

För att stödja sjöfarten genom coronakrisen senarelägger Transportstyrelsen temporärt fakturor och förfallodatum. 

Transportstyrelsen vidtar omedelbart följande åtgärder:

  • alla utskick av fakturor som avser sjöfartsområdet senareläggs temporärt
  • förfallodatumet på alla fakturor som redan skickats ut under 2020 och som avser sjöfartsområdet förlängs till 180 dagar.

Gäller inte allt

Det kommer däremot inte vara möjligt att begära förlängd betalningstid för redan inbetalda avgifter.

Inbetalda avgifter kommer inte heller att återbetalas, uppger Transportstyrelsen på sin hemsida.

Det ges heller ingen möjlighet att skjuta upp ansökningsavgifter för behörigheter och lotsdispenser, utan de ska fortsatt betalas in innan Transportstyrelsen påbörjar handläggningen. 

Fler lättnader kan komma

Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, säger i ett pressmeddelande att myndigheten följer utvecklingen och kan komma att parallellt vidta ytterligare åtgärder.