Transatlantics första kvartalsrapport: högre vinst och snar försäljning av Transbulk

Transatlantic redovisar i sin första kvartalsrapport en vinst före skatt på 118 miljoner kronor, nästan 100 miljoner bättre än det pro forma-beräknade första kvartalet 2004. Resultatet har påverkats positivt med 74 miljoner kronor genom upplösning av negativ goodwill i samband med övertagandet av Gorthon Lines. Atlanttrafiken gjorde en vinst på en miljon, Europatrafiken sju miljoner, Isbrytning/offshore 25 miljoner och Torrlast 15 miljoner kronor. Den sistnämnda divisionen består av Transbulk som man nu vill sälja, och konkreta förhandlingar pågår.