Fotograf: Bo Randstedt

Kategori: Ekonomi | Container | RoRo

Nyemission hos Transatlantic

Rederi AB TransAtlantic har beslutat att genomföra en så kallad företrädesemission. Genom emissionen hoppas man få in cirka SEK 150 miljoner. 

Pengarna man får in från nyemissionen – som bolaget aviserade om redan i april – ska Transatlantic använda till att återbetala sina kortsiktiga skulder som totalt uppgår till SEK 140 miljoner plus ränta. 

Beslutet förutsätter ett godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 november.  

Enligt styrelsen är nyemissionen garanterad i sin helhet av bolagets huvudägare Kistefos via tecknings- och garantiåtaganden. 

Vid bolagsstämman kommer man också att behandla försäljningen av hamnterminalen i Västervik (Västerviks Logistik och Industri AB), som styrelsen beslutat sälja till hamnterminalens verkställande direktör.

I pressmeddelandet om nyemissionen poängterar ledningen att koncernens likviditet är fortsatt ansträngd och exponerad för risker. 

 

Kommentarer

  • Anonymous

    Bolaget har trots alla ombildningar saknat det kapital som krävs för ett livskraftigt rederi.
    Redan på 90-talet var B&N:s bokslut en fars med avskrivningsplan på 20-30 åriga fartyg.

  • Anonymous

    Det set riktigt risigt ut när man behöver 150 miljoner från aktieägarna i ett så pass stort rederi. Hoppas man reder ut detta, kan undra hur mycket slow steaming man kör, hur ser säljorganisationen ut, inköp, hur ser det ut med working capital osv.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.