Trans säljer, köper och förbereder för nybeställningar

Rederi AB Transatlantic har sålt skogsproduktfartygen ”Ingrid Gorthon”, byggt 1977/91 och ”Alida Gorthon”, byggt 1977/90. Dessutom har de tidigare sålda ”Acacia”, byggt 1974, och ”Joh Gorthon”, byggt 1977/87 levererats. Totalt innebär affärerna ett likviditetstillskott på 116 miljoner kronor och sänkta driftskostnader. ”Joh Gorthon”, ”Ingrid Gorthon” och ”Alida Gorthon” chartras tillbaka på 2-4 år i väntan på nytt tonnage. Rederiet räknar med att beställa nya tonnage senare i år. Fartyget ”Trans Agila” (ex Agila) som opereras inom RABT:s Europadivision har köpts till 67 procent. Samtidigt har man chartrat in ett nybyggt containerfartyg, ”Trans Alrek”, på fem år. Fartyget är på 4.700 ton dödvikt och ägs av ett tyskt partrederi där Transatlantics huvudägare Blacken Rederi AB har en minoritetsandel. Fartyget ersätter ett annat i flottan. Affärerna sänker Europadivisionens kostnader med cirka tre miljoner kronor om året.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.